لوگو


 
چهارشنبه 1 آبان 1398
 
 
تاریخ : سه شنبه 9 آبان 1396     |     کد : 737

برنامه جدید سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی اعلام شد؛

.

 
سرویس
1
عابدینی
7:30
لاله
7:35
شهریار
7:40
دانشگاه
7:45
سرویس
2
عابدینی
7:35
لاله
7:40
شهریار
7:45
دانشگاه
7:50
سرویس
3
عابدینی
7:40
لاله
7:45
شهریار
7:50
دانشگاه
7:55
سرویس
1
عابدینی
9:15
لاله
9:20
شهریار
9:25
دانشگاه
9:30
سرویس
2
عابدینی
9:20
لاله
9:25
شهریار
9:30
دانشگاه
9:35
سرویس
1
عابدینی
11:05
لاله
11:10
شهریار
11:15
دانشگاه
11:20
سرویس
2
عابدینی
11:10
لاله
11:15
شهریار
11:20
دانشگاه
11:25
سرویس
1
عابدینی
12:20
لاله
12:25
شهریار
12:30
دانشگاه
12:35
سرویس
1
عابدینی
13:15
لاله
13:20
شهریار
13:25
دانشگاه
13:30
سرویس
2
عابدینی
13:20
لاله
13:25
شهریار
13:30
دانشگاه
13:35
سرویس
2
عابدینی
15:10
لاله
15:15
شهریار
15:20
دانشگاه
15:25
سرویس
1
عابدینی
15:15
لاله
15:20
شهریار
15:25
دانشگاه
15:30
سرویس
1
عابدینی
17:10
لاله
17:15
شهریار
17:20
دانشگاه
17:25
سرویس
2
عابدینی
17:15
لاله
17:20
شهریار
17:25
دانشگاه
17:30
سرویس
1
عابدینی
18:00
لاله
18:05
شهریار
18:10
دانشگاه
18:15
سرویس
برگشت خواهران از شهر
روبروي پايانه بنفشه
19:15
ميدان شهريار
19:20
دانشگاه
           
 
 
برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی  درنيمسال اول سال تحصیلی97-96(رفت از خوابگاه‌ها)
 
 
مسئول ایاب وذهاب دانشجویی
 
برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی  درنيمسال اول سال تحصیلی97-96(برگشت از دانشگاه)
سرویس
1
دانشگاه
9:45
عابدینی لاله شهریار
سرویس
2
دانشگاه
10:00
عابدینی
 
لاله
 
شهریار
سرویس
1
دانشگاه
11:00
عابدینی لاله شهریار
سرویس
1
دانشگاه
11:05
عابدینی لاله شهریار
سرویس
1
دانشگاه
12:15
عابدینی
 
لاله
 
شهریار
سرویس
1
دانشگاه
13:10
عابدینی لاله شهریار
سرویس
2
دانشگاه
13:15
عابدینی لاله شهریار
سرویس
1
دانشگاه
13:45
عابدینی لاله شهریار
سرویس
2
دانشگاه
14:00
عابدینی
 
لاله
 
شهریار
سرویس
1
دانشگاه
15:10
عابدینی لاله شهریار
سرویس
2
دانشگاه
15:35
عابدینی لاله شهریار
سرویس
2
دانشگاه
17:10
عابدینی لاله شهریار
سرویس
1
دانشگاه
17:35
عابدینی لاله شهریار
سرویس
2
دانشگاه
17:45
عابدینی لاله شهریار
سرویس
1
دانشگاه
18:45
عابدینی لاله شهریار
سرویس
2
دانشگاه
18:55
عابدینی لاله شهریار
سرویس
3
دانشگاه
19:10
عابدینی لاله شهریار
سرویس
1
دانشگاه پیام نور
20:20
عابدینی لاله شهریار
سرویس
برگشت خواهران از شهر
روبروي پايانه بنفشه
19:15
ميدان شهريار
19:20
دانشگاه
           
 
 
مسئول ایاب وذهاب دانشجوی
 


نوشته شده در   سه شنبه 9 آبان 1396  ساعت  08:46   توسط   مدير سایت معاونت دانشجویی    تعداد بازدید  492
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
 
Refresh
SecurityCode
 
 
 
 پاصفحه
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی