لوگو


 
چهارشنبه 1 آبان 1398
 
 
تاریخ : چهارشنبه 15 فروردين 1397     |     کد : 757

برنامه جدید ایاب و ذهاب دانشجویی در سال جدید

.

برنامه جدید سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی  در سال تحصیلی97 (رفت از خوابگاه‌ها)
سرویس
1
عابدینی
7:30
لاله
7:35
شهریار
7:40
دانشگاه
سرویس
2
عابدینی
7:35
لاله
7:40
شهریار
7:45
دانشگاه
سرویس
3
عابدینی
7:40
لاله
7:45
شهریار
7:50
دانشگاه
سرویس
1
عابدینی
9:30
لاله
9:35
شهریار
9:40
دانشگاه
سرویس
2
عابدینی
9:35
لاله
9:40
شهریار
9:45
دانشگاه
 
سرویس
1
عابدینی
12:00
لاله
12:05
شهریار
12:10
دانشگاه
سرویس
1
عابدینی
12:40
لاله
12:45
شهریار
12:50
دانشگاه
سرویس
2
عابدینی
13:00
لاله
13:05
شهریار
13:10
دانشگاه
سرویس
1
عابدینی
13:15
لاله
13:20
شهریار
13:25
دانشگاه
سرویس
2
عابدینی
13:35
لاله
13:40
شهریار
13:45
دانشگاه
سرویس
1
عابدینی
15:30
لاله
15:35
شهریار
15:40
دانشگاه
سرویس
1
عابدینی
15:35
لاله
15:40
شهریار
15:45
دانشگاه
سرویس
2
عابدینی
17:30
لاله
17:35
شهریار
17:40
دانشگاه
سرویس
1
عابدینی
17:35
لاله
17:40
شهریار
17:45
دانشگاه
سرویس
2
عابدینی
18:10
لاله
18:15
شهریار
18:20
دانشگاه
           
 
 

 
 
 
برنامه جدید سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی  در سال تحصیلی97 (برگشت به خوابگاه‌ها)
سرویس
1
دانشگاه
10:00
عابدینی لاله شهریار
سرویس
2
دانشگاه
10:10
عابدینی
 
لاله
 
شهریار
سرویس
1
دانشگاه
11:55
عابدینی
 
لاله
 
شهریار
سرویس
2
دانشگاه
12:35
عابدینی لاله شهریار
سرویس
1
دانشگاه
12:55
عابدینی لاله شهریار
سرویس
2
دانشگاه
13:10
عابدینی
 
لاله
 
شهریار
سرویس
1
دانشگاه
13:30
عابدینی لاله شهریار
سرویس
2
دانشگاه
15:30
عابدینی لاله شهریار
سرویس
2
دانشگاه
16:10
عابدینی لاله شهریار
سرویس
1
دانشگاه
16:20
عابدینی لاله شهریار
سرویس
2
دانشگاه
17:30
عابدینی لاله شهریار
سرویس
1
دانشگاه
18:10
عابدینی لاله شهریار
سرویس
2
دانشگاه
18:20
عابدینی لاله شهریار
سرویس
1
دانشگاه
19:35
عابدینی لاله شهریار
سرویس
3
دانشگاه
19:45
عابدینی لاله شهریار
سرویس
2
دانشگاه
20:00
عابدینی لاله شهریار
سرویس
1
مجتمع ورزشی
20:20
عابدینی لاله شهریار
سرویس
برگشت خواهران از شهر
روبروي پايانه بنفشه
20:00
ميدان شهريار
20:05
دانشگاه
           
 
 
 
مسئول ایاب وذهاب دانشجوی


نوشته شده در   چهارشنبه 15 فروردين 1397  ساعت  11:22   توسط   مدير سایت معاونت دانشجویی    تعداد بازدید  287
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
 
Refresh
SecurityCode
 
 
 
 پاصفحه
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی