پنجشنبه 14 آذر 1398
 
 
 
  روند اسکان دانشجويان در خوابگاه های خواهران
1- اخذ تائيديه برگه انتخاب واحد ازطريق مراجعه به آموزش
2- مراجعه به اداره خوابگاه خواهران جهت ثبت نام درخوابگاه (تكميل فرم تقاضانامه )
3- انتخاب اتاق و هم اتاقی توسط دانشجو
4- بررسی و تایید گروه هم اتاقی ها توسط اداره خوابگاهها
5- اخذ فيش اجاره بهاي خوابگاهي جهت واريز به حساب صندوق رفاه دانشجويان طبق تعرفه صندوق رفاه      
6- واريزاجاره بهاي سكونت درخوابگاه براساس مقررات صندوق رفاه و تحويل فيش واريزي به دفترسرپرستي خوابگاه خواهران (مراجعه به خود خوابگاههاي خواهران )


 
 
 
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی