يکشنبه 17 فروردين 1399
 
 
 
  آیین نامه ها و مقررات دانشجویی
 ردیفعنوان لینک دانلود 
 برگ درخواست وام شهریه نوبت دوم (سالتحصیلی 94-93)
برگ درخواست وام تحصیلی، مسکن، بیمه، بهره مند از خوابگاه 
برگ درخواست وام ضروري دانشجویان قهرمان ورزشی (روزانه) 

 
 
 
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی