چهارشنبه 10 آذر 1400
 
 
 
  معرفی مسئول اداره تغذیه
محمد آذرمهر
کارشناس اداره تغذیه
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی برق ( الکترونیک)- کارشناسی ارشد مدیریت
تلفن داخلی: 1511
وظایف و فعالیتها:
تهیه برنامه غذایی هفتگی، ماهانه، ایام امتحانات و ایام ماه مبارک رمضان.
آنالیز غذاهای ارائه شده در سلف ها براساس معیارهای استاندارد.
نظرسنجی از دانشجویان در مورد غذاهای توزیع شده و اعمال نظرات آنها در تهیه برنامه غذایی.
نظارت و کنترل مواد اولیه غذایی و نحوه نگهداری آنها در انبارها و سردخانه ها.
نظارت در مراحل آماده سازی، پخت و توزیع غذا در جهت کنترل بهداشتی و کیفی آن بازدید روزانه از سلف مرکزی برادران و خواهران.
محاسبه آمار غذاهای توزیع شده و تنظیم صورت وضعیت عملکرد ماهانه پیمانکاران واحد سیسم اتوماسیون تغذیه.
صدور کارت های تغذیه و رفع مشکل آنها.
رفع مشکل سیستم های رزرو و توزیع غذا.
 
 
 
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی