Logo

اهداف و وظایف

وظایـف و اختیـارات معاونت دانشجويي

 1. اداره كليه امور دانشجويي دانشگاه، مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل و مشكلات دانشجويي
 2. نظارت براجراي قوانين و آئين‌نامه‌هاي دانشجويي
 3. تدوين و پيشنهاد اصول كلي مشاوره دانشجويي
 4. نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان در حسن اجراي وظايف آنها
 5. انجام امور مربوط به ارایه خدمات به دانشجویان در حوزه رفاهی ( وام، تغذیه، خوابگاه، بیمه، احداث مراکز فرهنگی و ... ) بنابر اقتضاء
 6. انجام امور مربوط به ارایه خدمات دانشجویی در حوزه فعالیتهای ورزشی
 7. انجام امور مربوطه در حوزه بهداشتی و درمانی و مشاوره
 8. نگاه و رویکرد علمی بر رفع موانع و مشکلات، پاسخگویی به مطالبات رفاهی دانشجویان و اتخاذ تصمیم و اجرا
 9. حفظ و صیانت از قوانین و آیین نامه های دانشجویی و تاکید و اهتمام جدی بر اجرای اصول سیاستهای چشم انداز 20 ساله نظام، قانون برنامه پنجم توسعه  و قانون هدفمندی یارانه ها در بخش خدمات رسانی به دانشجویان که جزء سیاستهای اصلی سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه وزارت متبوع است .
 10.  نظارت بر واحدهای تایعه (مدیریت های امور دانشجویی- امور خوابگاهها - تربیت بدنی) به منظور اطمینان از حسن اجرای وظایف
 11. برون سپاری خدمات رفاهی، با هدف کاهش تصدی گری در بخش تغذیه و اداره امور خوابگاهها
 12. افزایش سطح رضایتمندی اقشار مختلف دانشگاه (اساتید، دانشجویان و کارمندان) با ارایه ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیتها
 13.  برنامه‌ریزی برای اجرای فعالیتهای فوق برنامه دانشجویی
 14. دبیر کمیسیون موارد خاص (با رویکرد حفظ و صیانت از قوانین و آیین‌نامه ها، اهتمام جدی به اجتناب از اطاله فرایند آموزشی و آسیب شناسی علل ورود پرونده دانشجویان به کمیسیون)
 • ویرایش شده
 • در شنبه بیست و پنجم دي 1400
 • ساعت 10:56
 • توسط A. Esmaeelzadeh
 • تعداد بازدید صفحه : 8939