Logo

معرفی کمیسیون بررسی موارد خاص

کمیسیون موارد خاص دانشگاه به بررسی مشکلات دانشجویانی که جریان تحصیلی آنها به عللی خارج از اراده واختیار آنها با مشکل مواجه شده و ارائه راه حل به قضاوت دقیق تر و همه جانبه نیاز دارد، می پردازد. وظایف کمیسیون موارد خاص دانشگاه عبارتند از :
1- جمع آوری و دریافت درخواست های دانشجویان اعم از مهمانی، انتقالی، تمدید سنوات، بازگشت به تحصیل و ... از طریق سامانه سجاد وزارت علوم
1-  بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو
2-  تشکیل پرونده برای دانشجویان فوق الذکر با بررسی مسایل خانوادگی ، تحصیلی و...
3-  آماده کردن مستندات و مدارک لازم مربوط به هر دانشجو جهت ارائه به جلسه شورای موارد خاص
4-  اعلام نمودن به دانشجویانی که پرونده آنها جهت طرح در شورای موارد خاص ناقص می باشد.
5-  آماده کردن کاربرگ و خلاصه وضعیت تحصیلی کلیه دانشجویان که قرار است پرونده آنها در شورای موارد خاص طرح گردد(جهت اظها نظر اعضاء کمیسیون).
6-  توضیح و تشریح کلیه پرونده های دانشجویی در زمان جلسه برای اعضاء جلسه برای تصمیم گیری
7-  جمع آوری کلیه تصمیمات اعضاء در خصوص پرونده دانشجویان
8-  تنظیم صورت جلسه و ارسال آن به آموزش ، تحصیلات تکمیلی و...
9-  اعلام نمودن به دانشجویانی که پرونده آنها در جلسه طبق نظر اعضا به علتی از دستور کار خارج شده یا دانشجویان جهت نتیجه کار بایستی به آموزش یا تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند.
10-  جوابگو بودن حضوری به دانشجویان (1-راهنمایی نمودن جهت تشکیل پرونده در شورای موارد خاص دانشگاهی 2-در صورتی که پرونده در شورای موارد خاص دانشگاهی دارند اعلام و ضعیت در خصوص پرونده در شورای موارد خاص )و..
11-  ارائه گزارش به شورای موارد خاص مرکزی
  • ویرایش شده
  • در شنبه سیزدهم خرداد 1402
  • ساعت 13:02
  • توسط مدير سایت معاونت دانشجویی
  • تعداد بازدید صفحه : 13215