Logo

معرفی معاون دانشجویی


دکتر ناصر قاسمیان
سرپرست معاونت دانشجویی 
دکترای تخصصی- دانشیار گروه مهندسی شیمی
تلفن: 37721063-041
نشانی: دانشگاه بناب- دانشکده فنی و مهندسی- طبقه سوم- معاونت دانشجویی

 

حوزه معاونت دانشجویی  دانشگاه یکی از مهمترین و فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه در حوزه خدمات رفاهی دانشجویان دانشگاه می باشد. برنامه ریزی، نظارت و اجرای برنامه های متعدد در راستای ارائه خدمات بهتر رفاهی به دانشجویان اعم از امور بهداشتی ، سلامت ، تغذیه، خوابگاه ، انواع وام ها ، بیمه ها ، مراکز خدماتی ، سرویس ایاب و ذهاب ، امور ورزشی ، درمان و مشاوره دانشجویان  و بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم دانشگاهی ( هیات علمی و کارمندان ) و سایر ماموریت های درون و برون سازمانی که به تشخیص مقامات مسئول واگذار می گردد از طریق واحدهای سازمانی ذیربط با شرح وظایفی مشخص و برخوردار از تشکیلات سازمانی عملیاتی می گردند. همچنین نظارت بر فعالیت تشکل های صنفی، رسیدگی به درخواستهای دانشجویان در کمیسیون موارد خاص و برگزاری جلسات شورای انضباطی دانشگاه نیز جزو وظایف این معاونت می باشند.

 
  • ویرایش شده
  • در شنبه بیست و نهم مهر 1402
  • ساعت 05:06
  • توسط مدير سایت معاونت دانشجویی
  • تعداد بازدید صفحه : 13373