دوشنبه 7 خرداد 1403
 
 
 
  معاونین قبلی

دکتر مصطفی خجسته نژند 1401-1402

دکتر هادی رزقی ملکی از تاریخ 1400/11/30 - 1401/06/08

دکتر علیرضا یوسفی از تاریخ 1399/09/30 - 1400/11/29

دکتر مهدی حاتمی از تاریخ  1397/09/26  - 1399/09/29 

دکتر هادی رزقی ملکی از تاریخ 1397/06/08 - 1397/09/26 

دکتر قاسم صمدی آغداش از تاریخ 1396/04/21 - 1397/06/07

دکتر میر سجاد هاشمی مطلق  از تاریخ  1392/05/31 -1396/04/21

دکتر علی حاجی بدلی از تاریخ 1388/02/19 -1390/05/06

دکتر جعفر پورصمد از تاریخ 1390/07/30 - 1391/08/03

دکتر علی حاجی بدلی از تاریخ 1391/08/04-1392/06/24

 
 
 
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی