يکشنبه 17 فروردين 1399
 
 
 
  معرفی مدیر امور دانشجویی
دکتر جواد یکرنگ - مدیر دانشجویی


تلفن: 37745000-041-  داخلی 1510
پست الکترونیک: j.yekrang@bonabu.ac.ir
نشانی: دانشگاه بناب- دانشکده فنی مهندسی- طبقه سوم- امور دانشجویان

دانلود فایل 
cv دکتر جواد یکرنگ


 

مديريت امور دانشجويي ازجمله حساس ترين ادارات دانشگاه بوده كه ارتباط مستقيم با دانشجويان داشته و فراهم كننده نيازهاي عمومي دانشجويان است وزيرنظر مستقيم معاونت دانشجويي به فعاليت مي پردازد درحال حاضر اداره امور خوابگاهها (برادران وخواهران )، امورتغذيه و اداره رفاه اموردانشجويان تحت نظرمديريت اموردانشجويي دانشگاه اداره مي شود .

* اداره تغذيه:
اداره تغذيه با هدف تامين غذاي دانشجويان و نظارت علمي بركيفيت و كميت آن فعاليت مي نمايد دراين راستا كارشناسان مربوط مواد اوليه ورودي را از لحاظ معيارهاي بهداشتي كنترل نموده و بر كليه مراحل تهيه و آماده سازي و پخت و توزيع غذا نظارت دارند لذا آنچه حائزاهميت است اينكه اداره تغذيه ازهيچ كوششي در دستيابي دانشجويان به غذاي سالم دريغ نمي كنند .تلاش مسئولان اداره تغذيه و مديريت اموردانشجويي همواره در راستاي بهبود كيفيت غذاي دانشجويي در هرسه وعده صبحانه ،ناهار و شام بوده است.

* اداره خوابگاهها:
خوابگاه بخشي ازامكانات رفاهي دانشگاه مي باشد كه دانشجويان طبق مقررات و قوانين تعيين شده به صورت فردي و گروهي بخشي از زمان فراغت و استراحت خود را درآن بسر مي برند و خوابگاه هاي برداران دانشگاه بناب  بصورت خودگردان و خوابگاه هاي خواهران بصورت ملكي مي باشد .


* اداره رفاه دانشجویان:

صندوق رفاه دانشجويان در استاي ارائه وام هاي مختلف از جمله وام تحصيلي ، وام مسكن ، وام ضروري و ... انجام وظيفه مي نمايد.

* اياب وذهاب دانشجويان :
برنامه ريزي و ارائه خدمات سرويس به دانشجويان در مسير خوابگاه به دانشگاه و بالعكس با توجه به قراردادهاي منعقد شده با سرويس ها 

 
 
 
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی