چهارشنبه 10 آذر 1400
 
 
 
  معرفی معاون دانشجویی

دکتر علیرضا یوسفی
معاون دانشجویی وفرهنگی
دانشیار گروه مهندسی شیمی
تلفن: 37721063-041
نشانی: دانشگاه بناب- دانشکده فنی مهندسی- طبقه سوم- معاونت دانشجویی 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه یکی از مهمترین و فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه در حوزه خدمات رفاهی دانشجویان و هدایت امور فرهنگی دانشگاه می باشد. برنامه ریزی، نظارت و اجرای برنامه های متعدد در راستای ارائه خدمات بهتر رفاهی به دانشجویان اعم از امور بهداشتی ، سلامت ، تغذیه، خوابگاه ، انواع وام ها ، بیمه ها ، مراکز خدماتی ، سرویس ایاب و ذهاب ، امور ورزشی ، درمان و مشاوره دانشجویان  و بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم دانشگاهی ( هیات علمی و کارمندان ) و سایر ماموریت های درون و برون سازمانی که به تشخیص مقامات مسئول واگذار می گردد از طریق واحدهای سازمانی ذیربط با شرح وظایفی مشخص و برخوردار از تشکیلات سازمانی عملیاتی می گردند. همچنین نظارت بر فعالیت تشکل های دانشجویی وفرهنگی، انجمن های علمی و کانون های فرهنگی دانشگاه و برنامه ریزی برای برگزاری و اجرای برنامه های فرهنگی و مناسبتی نیز بر عهده این معاونت می باشد.
 
 
 
 
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی