Logo

معرفی معاون دانشجویی


دکتر مصطفی خجسته نژند 
معاون دانشجویی 
دکترای تخصصی- استادیار گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 37721063-041
نشانی: دانشگاه بناب- دانشکده فنی مهندسی- طبقه سوم- معاونت دانشجویی

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه یکی از مهمترین و فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه در حوزه خدمات رفاهی دانشجویان و هدایت امور فرهنگی دانشگاه می باشد. برنامه ریزی، نظارت و اجرای برنامه های متعدد در راستای ارائه خدمات بهتر رفاهی به دانشجویان اعم از امور بهداشتی ، سلامت ، تغذیه، خوابگاه ، انواع وام ها ، بیمه ها ، مراکز خدماتی ، سرویس ایاب و ذهاب ، امور ورزشی ، درمان و مشاوره دانشجویان  و بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم دانشگاهی ( هیات علمی و کارمندان ) و سایر ماموریت های درون و برون سازمانی که به تشخیص مقامات مسئول واگذار می گردد از طریق واحدهای سازمانی ذیربط با شرح وظایفی مشخص و برخوردار از تشکیلات سازمانی عملیاتی می گردند. همچنین نظارت بر فعالیت تشکل های دانشجویی وفرهنگی، انجمن های علمی و کانون های فرهنگی دانشگاه و برنامه ریزی برای برگزاری و اجرای برنامه های فرهنگی و مناسبتی نیز بر عهده این معاونت می باشد.

 
  • ویرایش شده
  • در چهارشنبه نهم شهريور 1401
  • ساعت 09:58
  • توسط مدير سایت معاونت دانشجویی
  • تعداد بازدید صفحه : 10733