چهارشنبه 15 مرداد 1399
 
 
 
  اداره رفاه دانشجویان
رحيمه تمدني
مسئول اداره رفاه دانشجویان
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت دولتی
تلفن داخلی:1516
معرفي:
با شروع هر نيمسال تحصيلي هميشه  مسئله ارائه تسهيلات دانشجويي و شرايط دريافت و ميزان تسهيلات رفاهي براي دانشجويان گرامي مطرح ميشود ودر اين حوزه، اداره رفاه نقش مهم و اساسي در راستاي ارائه تسهيلات و خدمات رفاهي در قالب كارشناسان اين اداره و كارشناسان امور دانشجويي انجام مي دهد .

هدف:
صندوق رفاه دانشجويان به منظور كمك به تامين بخشي از هزينه هاي دانشجويان ايراني مستعد و كم بضاعت شاغل به تحصيل در دانشگاها طبق آيين نامه اين صندوق وام پرداخت مي نمايد .
 
 
 
 
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی