Logo

انواع وام‌ها و مدارك مورد نياز

انواع و ميزان وام ها و مدارك مورد نياز  هريك از وام ها:
1-     وام تحصيلي
2-     وام تحصيلي و وام ضروري ممتاز نمونه
3-     وام مسكن متاهلي
4-     وام ضروري مبتكر
5-     وام ضروري قهرمانان ورزشي
6-     وام يا كمك هزينه موارد خاص
7-     وام بيمه دانشجويي
8-     وام زيارت (حج عمره يا عتبات عاليات)
9-     وام شهريه
10-   وام ضروري (ويژه دانشجويان روزانه
11-   وام مسكن
12-   وام تحصيلي مسكن و ضروري دانش هسته اي
13-   وام ضروري حوادث غير مترقبه
14-   وام وديعه مسكن متاهلي نخبگان
15-  وام دانشجويان دكتراي تخصصي(ويژه دانشجويان روزانه)

برای دانلود فایل مدارک مورد نیاز برای دریافت انواع وام ها، اینجا را کلیک کنید.
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه بیست و ششم دي 1400
  • ساعت 13:16
  • توسط A. Esmaeelzadeh
  • تعداد بازدید صفحه : 6813