چهارشنبه 10 آذر 1400
 
 
 
  کارکنان
       
 
بهـــنام سلـحشـــور
رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
تلفن داخلی: 1515
ایمیل:
 
محمد آذرمهر
کارشناس اداره تغذیه
تلفن داخلی: 1511
ایمیل:
 
طاهـر محـمـدزاده
رئیس اداره تربیت بدنی
تلفن داخلی: 1517
ایمیل: 
 
             
       
 
 رحیــمه تـمـدنــی
کارشناس مسئول اداره رفاه دانشجویی
تلفن داخلی: 1516
ایمیل: 
   رقـیه ره انـجـام
کارشناس مسئول اداره خوابگاه خواهران
تلفن داخلی: 1512
ایمیل:
   میـنـا نیـک نام
کارشناس اداره تربیت بدنی
تلفن داخلی: 1512
ایمیل:
 
             
       
  ...
کارشناس اداره خوابگاه برادران
تلفن داخلی:
ایمیل:
  اعظم امیرجعفری
کارشناس اداره خوابگاه خواهران
تلفن داخلی: 1513
ایمیل:
     
 
 
 
معاونت دانشجویی دانشگاه بناب
آدرس: آذربایجان شرقی-بناب-بزرگراه ولایت-جنب پلیس راه-دانشگاه بناب

شماره تماس: 37745000-041
 
دسـترسـی سـریـع
   آرشیو اخبار معاونت دانشجویی
   سیستم اتوماسیون تغذیه
   سیستم آموزشی سما
   کار دانشجویی
لیـنک هـای مـرتـبط
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
   صنـدوق رفـــاه دانشــجویان
   پیشگیری نوین
   حمایت از کودکان سرطانی