Logo
تاریخ : يکشنبه 21 آبان 1402
کد 1023

معاونت دانشجویی دانشگاه بناب برگزار می نماید.

ثبت نام متقاضیان شرکت در انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان آغاز شد

انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان

نظر به اجرای آیین نامه شورای صنفی-رفاهی دانشجویان و با توجه به اتمام دوره فعالیت شورای صنفی-رفاهی مستقر، ثبت نام متقاضیان شرکت در انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان آغاز شد. دانشجویان متقاضی می توانند برای ثبت نام در روزهای گفته شده همراه با مدارک مورد نیاز به دفتر مدیریت دانشجویی واقع در طبقه دوم ساختمان دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای مراجعه نمایند.

 

  • نوشته شده
  • در يکشنبه 21 آبان 1402
  • ساعت 12
  • توسط مدير سایت معاونت دانشجویی
  • تعداد بازدید 51
نظرات شما
captcha refresh